Dalīti vākti atkritumi

Šķiroto atkritumu nodošanas punkti

 

Dalīti vākto atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu šķirošana vistuvāk to rašanās vietai atvieglo to atkārtotu izmantošanu un samazina bīstamo atkritumu nonākšanu apkārtējā vidē.
Clean R piedāvā atkritumu šķirošanas risinājumus gan juridiskām, gan fiziskām personām.

 

Juridiskām personām – iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem piedāvājam:
· atkritumu uzkrāšanas risinājumus atbilstoši radītajam atkritumu apjomam, piemēram, sietus, konteinerus un preses
· regulāru dalīti vākto atkritumu izvešanu
· elastīgus, klienta vēlmēm atbilstošus un pievilcīgus līguma nosacījumus.
Lai saņemtu piedāvājumu, lūdzam sazināties ar mums!

Fiziskām personām piedāvājam atkritumu šķirošanas iespējas atbilstoši tām, kādas pieejamas attiecīgajā teritorijā.
Atgādinām, ka sietā, presē vai konteinerā, kas paredzēts dalītajiem atkritumiem, nedrīkst būt sadzīves atkritumu piejaukumi, pretējā gadījumā šie atkritumi nevar tikt izmantoti otrreizējai pārstrādei un uzskatāmi par sadzīves atkritumiem.